Home

NL|FR

We are watching

Welkom op de website die volgt op de Top van de Gele Hesjes en op de Grondwet-top van 20 en 22 juni 2019 bijeengeroepen door Constituante en gele hesjes in Brussel ter gelegenheid van de eerste Europese top na de Europese verkiezingen.

Onze zeg over CETA en Mercosur.

8/1/2020: vraag tot volksraadpleging over CETA ontvankelijk verklaard door het Waals Parlement

Waals en Brussels parlement moeten nog stemmen over CETA en Mercosur. Twee handelsverdragen die ingaan tegen de grondrechten van burgers, sociale partners, overheden en moeder aarde.
Vlaams en federaal parlement stemden in…
Maar één parlement tegen volstaat om de machine te stoppen.

Meer dan 5000 Brusselaars tekenden een verzoekschrift om te komen tot een volksraadpleging over CETA.

Kom mee deze handtekeningen afgeven aan het Brussels parlement!

Vrijdag 13 december om 8u30
Brussels parlement
Lombardstraat 69, 1000 Brussel

contact & info

Theo Mewis
NO TTIP
facebook

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag